VEN­TER DBU

BT - - SPORTEN -

TIRS­DAG 17. MARTS 2015

Fod­bol­dens ver­den kan på grund af nye FI­FA- reg­ler for agen­ter om få uger stå over for den stør­ste om­vælt­ning, si­den den bel­gi­ske fod­bold­spil­ler Je­an- Marc Bos­man ( to­er fra ven­stre) i 1995 fik med­hold ved EU- dom­sto­len i, at pro­fes­sio­nel­le spil­le­re har ret til at for­la­de de­res klub ved kon­trak­t­ud­løb, uden at klub­ben får øko­no­misk kom­pen­sa­tion.

Fo­to: Erik Lun­tang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.