Ho­bro sæn­ke­de AaB i lo­ka­l­op­gør

BT - - SPORTEN -

Ho­bro IK’s op­ryk­ke­re fort­sæt­ter med at over­ra­ske i Su­per­liga­en. For øj­ne­ne af ik­ke fær­re end 6.596 til­sku­e­re – sta­dionre­kord – be­sej­re­de de lo­kal­ri­va­ler­ne fra AaB 1- 0 og kan eft er at væ­re tip­pet som sik­ker nedryk­ker nu til­la­de sig at kig­ge opad i ta­bel­len.

Scor­in­gen faldt i det 32. mi­nut, hvor Mads Hvil­som på sin sæ­so­n­af­slut­ning num­mer 40 la­ve­de sit mål num­mer 10. Her­med de­ler han før­ste­plad­sen på Superligaens top­sco­rer­li­ste med FCM- an­gri­be­ren Martin Pu­sic. AaB var han­di­cap­pet af, at midt­ba­ne­ve­te­ra­ner­ne Ras­mus Würtz og Thomas Au­gusti­nus­sen var ude med hen­holds­vis hoft eska­de og ka­ran­tæ­ne. Det kan ha­ve væ­ret grun­den til, at de al­drig fi k lagt et tun­ge­re pres på Ho­bro. Skuff en­de eft er­som AaB hav­de mas­ser at spil­le for. En sejr hav­de bragt hol­det op på tred­je­plad­sen.

I an­den halv­leg fi k AaB al­drig ud­nyt­tet, at Ho­bro stil­le­de sig til­ba­ge på ba­nen. Tvær­ti­mod var Qu­in­cy An­ti­pas tæt på at øge fø­rin­gen med et par kva­li­fi ce­re­de af­slut­nings­for­søg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.