DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

ENG­LAND CHAM­PIONS­HIP, KLOK­KEN 20: 45 BOUR­NE­MOUTH VIN­DER KAM­PEN

FC Midtjyl­land har i den­ne sæ­son la­vet im­po­ne­ren­de 2,38 po­int pr. kamp og er tæt på at stjæ­le po­in­tre­kor­den fra det FCK- mand­skab, som i 2006/ 07 sat­te al­le til vægs med hi­sto­ri­ens nok bed­ste Su­per­liga­hold.

Skal man tro book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, så har de fak­tisk en re­a­li­stisk chan­ce for at nå den. Så­le­des gi­ver man blot tre gan­ge pen­ge­ne på, at de hen­ter de magi­ske 77 po­int.

» Det er en min­dre sen­sa­tion, at den­ne re­kord over­ho­ve­det er ble­vet et te­ma. FC Midtjyl­land lå før sæ­so­nen blot num­mer fi re på vo­res li­ste over mester­skabs­fa­vo­rit­ter, men har vist sig at væ­re mindst en klas­se bed­re end al­le an­dre hold. FCM har et ho­mo­gent mand­skab med et kæm­pe fi gh­te­rin­stinkt og re­van­che­lyst, som er tvun­get til at hol­de ka­den­cen på grund af et formstærkt FCK- hold, « si­ger Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.