2,00

BT - - SPORTEN -

Bour­ne­mouth er kom­met til­ba­ge på op­ryk­nings­spo­ret med tre sej­re i træk, og spe­ci­elt i de to se­ne­ste op­gør har man im­po­ne­ret. Har­ry Ar­ter er end­da til­ba­ge fra ka­ran­tæ­ne, så hol­det kan stil­le i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling. Car­diff lig­ger i mid­ten af ta­bel­len uden det vil­de at spil­le for, og kom­mer ga­ran­te­ret slid­te til det­te op­gør. Lør­dag fi k man nem­lig to rø­de kort i Brent­ford, og måt­te bru­ge man­ge kræft er på at kø­re en i øv­rigt me­get ufortjent sejr hjem. Her har Ka­de­em Har­ris og Fe­de­ri­co Ma­che­da i ka­ran­tæ­ne, så alt an­det li­ge skal 2- tal­let prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.