2,12

BT - - SPORTEN -

18 po­int un­der nedryk­nings­stre­gen og kun 27 po­int til­ba­ge at spil­le om har me­re el­ler min­dre døds­dømt Bla­ck­pool til en tur i Le­ague One fra næ­ste sæ­son. I we­e­ken­dens 0- 4 ne­der­lag mod Bour­ne­mouth stil­le­de man med re­ser­ve­må­l­mand El­li­ot Pa­rish og et me­get uprø­vet for­svar, så umid­del­bart er pri­sen rig­tig fi n på gæ­ster­ne fra Charlton. Nok tab­te hol­det se­ne­st med 1- 3 til Bla­ck­burn, men in­den da hav­de man vun­det fem af de sid­ste seks kam­pe, bl. a. på ude­ba­ne over an­dre bund­hold som Wi­gan og Car­diff . Gå eft er ny Bla­ck­pool- ned­t­ur.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.