2,50

BT - - SPORTEN -

Al­fre­ton lig­ne­de læn­ge en nedryk­ker, men ser ud til at ha­ve ti­met for­men helt per­fekt. Man har vun­det de se­ne­ste tre kam­pe i træk, og skal ha­ve glim­ren­de mu­lig­hed for fi re på stri­be. Lin­coln lig­ger pla­ce­ret i mid­ten af ta­bel­len uden det vil­de på spil, og har da og­så vist dår­lig form på det se­ne­ste med fi re ne­der­lag i de se­ne­ste fem kam­pe. Mod Wel­ling se­ne­st fi k man end­da an­gri­be­ren Dela­no Sam- Yor­ke vist ud, så han ik­ke er med hér, li­ge­som den vig­ti­ge midt­ba­ne­mand Jon No­lan næp­pe hel­ler bli­ver klar. Der­for vir­ker hjem­me­sejr ret så op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.