Hi­sto­ri­en om en læk

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SKA­DE­LIG

Pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck fra den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste på Chri­sti­ans­borg for­søg­te i juli 2014 sam­men med de to par­ti­fæl­ler Ru­ne Kristensen og Ni­chlas Vind iføl­ge lyd­fi ler, som BT er i be­sid­del­se af, at læk­ke en ska­de­lig hi­sto­rie om Mads Hol­ger til Ek­stra Bla­det. En us­and hi­sto­rie, som avi­sen al­drig fi k be­kræft et.

Bå­de den 36- åri­ge Mads Hol­ger og den 23- åri­ge KUer Ni­chlas Vind var på ta­pe­tet som fol­ke­tings­kan­di­da­ter i Tår­n­by- Dra­gør- kred­sen. Ni­chlas Vind fortjen­te i nog­le par­ti­fæl­lers op­tik fol­ke­tings­kred­sen i Tår­n­by- Dra­gør. Mads Hol­ger var dog Tår­n­by- kred­sens » fo­re­truk­ne kan­di­dat « , fastslog kreds­for­man­den Bri­an Møl­leb­jerg i en mail til Lars Bar­fo­ed 31. juli.

Hi­sto­ri­er­ne om Mads Hol­gers per­son hvirv­ler rundt in­ter­nt i par­ti­et. En hi­sto­rie går på, at han skul­le ha­ve smadret et ho­tel­væ­rel­se un­der et par­ti­se­mi­nar på Hinds­gavl Slot året for­in­den, en an­den ly­der, at han ube­ret­ti­get kom til valg­fest eft er val­get til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet må­ne­der for­in­den og til sam­me fest li­ge­så ube­ret­ti­get fi k nog­le drinks­bil­let­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.