Skat på syg­dom

BT - - DEBAT -

Til­hæn­ger­ne af bru­ger­be­ta­ling for læ­ge­be­søg på­pe­ger det ulo­gi­ske i, at hvis man fal­der og slår sig, be­hand­ler det off ent­li­ge gra­tis den bræk­ke­de arm, mens man selv hæn­ger på reg­nin­gen for de smadre­de tæn­der. Men tror no­gen i ram­me al­vor på, at det bli­ver bil­li­ge­re at gå til tand­læ­ge, hvis det ko­ster pen­ge at gå til læ­ge?

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.