Rer til de små

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Ven­stre øn­sker ka­rak­ter­giv­ning på fle­re klas­se­trin i fol­ke­sko­len.

Ar­kiv­fo­to: Tom­my Ko­fo­ed

Sko­le­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne An­net­te Lind me­ner ik­ke, at ka­rak­ter­giv­ning i små klas­ser er en god idé.

Fo­to: Steen Bro­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.