Eks­pert: Børn har al­drig fri fra di­gi­tal mob­ning

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

DI­GI­TAL MOB­NING

Ask. fm er en re­la­tivt ny app i Dan­mark, men den ty­pe ’ spørgs­mål og svar’- ap­ps hit­ter for ti­den – især blandt børn i al­de­ren 10 til 13.

Det for­kla­rer Jonas Ravn, der er pro­jekt­le­der hos Cen­ter for Di­gi­tal Pæ­da­go­gik, og som hol­der oplæg om so­ci­a­le me­di­er på fol­ke­sko­ler og gym­na­si­er. Han pe­ger på, at ano­ny­mi­tet på net­tet på ap­ps som Ask. fm kan væ­re en god ting for børn og un­ge, for­di de kan få hjælp af an­dre og til­stå ting, når de ik­ke står frem med bil­le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.