’’

BT - - NYHEDER - Jonas Ravn, pro­jekt­le­der hos Cen­ter for Di­gi­tal Pæ­da­go­gik

Det ube­ha­ge­li­ge ved di­gi­tal mob­ning er, at man ik­ke har fri på no­get tids­punkt

» De un­ge er me­get nys­ger­ri­ge, og det be­ty­der me­get for de­res iden­ti­tets­pro­ces at fin­de ud af, hvad an­dre kan li­de. Det kan vir­ke ba­nalt, men for dem er det vig­tigt at fin­de ud af, om an­dre er til Co­la el­ler Pepsi, « for­kla­rer han.

Sæt fo­kus på net- etik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.