’’

BT - - NYHEDER -

Hun har la­vet en fejl - læn­ge­re er den ik­ke. Det er rig­tigt, at hun er ord­fø­rer på om­rå­det. Men i og med at vi end­nu ik­ke har for­mu­le­ret en god­kendt uden­rigs­po­li­tik, så står de vur­de­rin­ger, som Ul­la er kom­met med, fuld­stæn­dig for hen­des egen reg­ning

Uf­fe El­bæk til Ra­dio24­syv om Al­ter­na­ti­vets uden­rigs­ord­fø­rer Ul­la Sand­bæks op­sigt­væk­ken­de ud­ta­lel­se om, at Ha­mas ik­ke er en ter­r­or­be­væ­gel­se,

men en fri­heds­kæm­per­be­væ­gel­se

Uf­fe El­bæk.

Ar­kiv­fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.