Am­bu­lan­ce kør­te for­kert

BT - - NYHEDER -

Man skul­le tro, at det var svært at kø­re for­kert på en ø som Born­holm. Men nej.

Da en 68- årig mand lå dø­den nær, ef­ter en an­den mand hav­de skudt ham og hans 61- åri­ge kæ­re­ste, send­te po­li­ti­et am­bu­lan­cen til den for­ker­te by. Sku­depi­so­den ske­te nat­ten til 3. marts på Sme­de­ga­de i Røn­ne, men am­bu­lan­cen blev sendt til Sme­de­ga­de i Aakir­ke­by 15 km væk.

Det be­tød, at fra der klok­ken 04.41 blev rin­get 112, gik he­le 20 mi­nut­ter, før am­bu­lan­cen nå­e­de frem. Det til trods for, at den lo­ka­le Falck- sta­tion i Røn­ne lå blot to km væk.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Born­holms Po­li­ti, Pe­ter Jør­gen­sen, be­kræf­ter episo­den over for Born­holms Ti­den­de.

» Det er kor­rekt, at vagt­ha­ven­de på Po­li­ti­går­den ved en fejl send­te am­bu­lan­cen og pa­trulj­en til Sme­de­ga­de i Aakir­ke­by, « si­ger Pe­ter Jør­gen­sen til lo­ka­la­vi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.