Ru­mæ­ne­re skal tre år bag trem­mer

BT - - NYHEDER -

Ret­ten på Fre­de­riks­berg idøm­te i går tre ru­mæn­ske mænd tre års fængsel samt ud­vis­ning for be­stan­digt, ef­ter de blev fun­det skyl­di­ge i at ha­ve vold­ta­get en 20- årig kvin­de 5. sep­tem­ber sid­ste år. Voldtæg­ten fandt sted, da kvin­den var på vej hjem fra en in­tro­fest på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, hvor hun var ud­veks­lings­stu­de­ren­de. Den foru­ret­te­de kvin­de er ble­vet til­kendt 80.000 kro­ner i tort­godt­gø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.