Car­sten Ol­sen ’’

BT - - NYHEDER -

50 år, kendt som ’ Den Skal­de­de Kok’

Jeg me­ner al­drig, at man bør gå på en re­el slan­ke­kur. Det hand­ler om at æn­dre livsstil for re­sten af li­vet. På et tids­punkt vil krop­pen be­gyn­de at skri­ge ef­ter mad, og det er uhyg­ge­ligt svært at mod­stå. Kan man ik­ke mod­stå det, ta­ger man som re­gel me­re på, end man har tabt sig, for krop­pen si­ger: ’ Nu har den idi­ot li­ge sør­get for hunger­s­nød, så nu sæt­ter jeg li­ge lidt de­po­ter rundt om­kring, så jeg har no­get at ta­ge af, hvis det sker igen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.