Sam­men ’’

BT - - KULTUR - Sting

Al­le­re­de som dreng sang jeg med på Pauls san­ge, når de kom i ra­dio­en

sko­le­kam­me­ra­ten Art Gar­fun­kel. Men fæl­les for de to kunst­ne­re er bl. a. at de el­sker at ud­for­dre de­res fans. Så­le­des cho­ke­re­de Paul Si­mon al­le, da han i 1986 ud­gav det afri­kansk- in­spi­re­re­de al­bum ’ Gra­celand’. Og Sting gjor­de det sam­me med sit se­ne­ste ud­spil ’ The Last Ship’, der nær­mest kan be­teg­nes som folk- ag­ti­ge spil­le­mands­vi­ser.

Blev dår­ligt mod­ta­get

Sidst­nævn­te er og­så lydspo­ret fra Stings Bro­adway- de­but, der trods re­la­tivt go­de an­mel­del­ser ik­ke blev den for­ven­te­de pu­bli­kums­suc­ces. Og den slags ken­der Paul Si­mon alt til. I 1998 blev hans mu­si­cal ’ The Ca­pe­man’ så­le­des dår­ligt mod­ta­get af bå­de pu­bli­kum og an­mel­de­re. Og li­ge­som Stings Bro­adway- de­but måt­te den ta­ges tid­ligt af pla­ka­ten. Men i aft en hand­ler det ale­ne om suc­ces. Og hver for sig og i fæl­les­skab vil Sting og Paul Si­mon for­tol­ke de­res im­po­ne­ren­de bag­ka­ta­log af pop- klas­si­ke­re.

Fem- stjer­net op­le­vel­se med ro­ck­le­gen­der­ne Sting og Paul Si­mon i af­tes i Oden­se.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.