KOM­MEN­TAR

BT - - SPORTEN - MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL,

sit ar­bej­de loy­alt og med størst tæn­ke­lig pro­fes­sio­na­lis­me?

Jeg har utvivl­s­omt trå­dt skævt i åre­nes løb, men for­hå­bent­lig ik­ke så tungt og så oft e, som DBU har gjort ale­ne gen­nem det se­ne­ste år. KUN­NE MAN LANGT tid­li­ge­re og med Mor­ten Ol­sens samtyk­ke ha­ve sagt li­ge ud, at han var i gang med sin sid­ste pe­ri­o­de som land­stræ­ner? Kun­ne man ha­ve holdt ma­sken ind­til den dag, det skul­le gø­res of­fi ci­elt?

Det bur­de man ha­ve kun­net. Det lyk­ke­des desvær­re ik­ke, og så end­te det he­le uvær­digt for Ol­sen – eft er 35 år som spil­ler og land­stræ­ner i DBU- re­gi.

FOD­BOL­DRE­DAK­TØR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.