MU­LI­GE AF­LØ­SE­RE Den op­lag­te: Iko­net: Kasper Hjul­mand Mi­cha­el Laud­rup

BT - - SPORTEN - Od­ds: Fo­to: EPA Bet 25: 2.25 Nor­di­cBet: 2.00 Dan­ske Spil: 2.00 Fo­to: Claus Fi­sker NY CHEF Sø­ren Sor­gen­fri Fre­de­rik­sen ssf@ spor­ten. dk

Pt. træ­ner for Lek­hwiya, men kon­trak­ten ud­lø­ber ef­ter sæ­so­nen. Dansk fod­bolds stør­ste navn gen­nem ti­der­ne er læn­ge talt op som land­stræ­ne­rem­ne, men den lig­ger ik­ke li­ge for. Træ­ner­nav­net Laud­rup er op­pe i en løn­ram­me, hvor DBU får svært ved at væ­re med, og vil han egent­lig ri­si­ke­re sit go­de navn på den op­ga­ve?

Od­ds:

ON OSNDSADGA 1G8 1.8 M. MAARRTTSS 2 2001155

Mor­ten Ol­sen cho­ke­re­de alt og al­le, da han på gårs­da­gens pres­se­mø­de for­tal­te, at han stop­per som dansk land­stræ­ner, når hans kon­trakt med DBU ud­lø­ber 1. juli 2016.

Med Mor­ten Ol­sen væk skal der fin­des en ny mand til at stå i spid­sen for Da­ni­el Ag­ger, Chri­sti­an Erik­sen og de an­dre lands­holds­spil­le­re.

BT gi­ver her et bud på dem, der kan af­lø­se Mor­ten Ol­sen

Fy­ret i sin før­ste sæ­son i Mainz og le­dig på mar­ke­det nu. Spørgs­må­let er, om Kasper Hjul­mand vil gå uden job helt frem til som­me­ren 2016, el­ler om DBU med for­del kan til­knyt­te ham i en rol­le nu. Al­ter­na­tivt kan han und­la­de at sø­ge en aftræ­del­ses­af­ta­le med Mainz og der­med væ­re på løn­nings­li­sten i det ty­ske, så læn­ge det pas­ser ham. Bet25: 4.00 Nor­di­cBet: 5.00 Dan­ske Spil: 3.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.