’ Det blev en u’læn­ding’

BT - - SPORTEN - Bet 25: 20.00 Nor­di­cBet: 7.50 Dan­ske Spil: 100.00 Bet 25: 15.00 Nor­di­cBet: 5.00 Dan­ske Spil: In­gen

Et ik­ke spe­ci­elt sand­syn­ligt sce­na­rie. Dels vil DBU ik­ke kun­ne til­by­de en top­løn, og de uden­land­ske træ­ner­nav­ne, der vil bi­de på, vil næp­pe væ­re se­xe­de nok i for­hold til at sæl­ge lands­hol­det som pro­dukt. Et al­ter­na­tiv kun­ne dog væ­re et uden­land­sk navn, der er kendt i Dan­mark. Ek­sem­pel­vis den nu­væ­ren­de sven­ske land­stræ­ner Erik Ham­rén el­ler FC Kø­ben­havns Stå­le Sol­bak­ken.

Stå­le Sol­bak­ken od­ds:

Erik Ham­rén od­ds:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.