Out­si­der 2: Jess Thorup

BT - - SPORTEN - Bet 25: 30.00 Nor­di­cBet: 12.50 Dan­ske Spil: In­gen

DBU har for år til­ba­ge med suc­ces for­frem­met en ung­dom­stræ­ner, men selv om Thorup har ført U21- dren­ge­ne til EM til som­mer, så er vej­en til A- job­bet lang. DBU vil i bran­ding- sam­men­hæng ha­ve svært ved at præ­sen­te­re Jess Thorup som den sto­re mag­net i en tid, hvor sponsora­ter­ne ik­ke hæn­ger på træ­er­ne.

Od­ds:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.