’’

BT - - SPORTEN - Flem­m­ing Povls­en, tid­li­ge­re Dort­mund- spil­ler

Ba­re de tæn­der ly­set på sta­dion for at gø­re rent, kom­mer der jo 20.000 til­sku­e­re

Med fan­se­ne i ryg­gen har klub­ben i 11 ud af de se­ne­ste 14 hjem­me­kam­pe i Cham­pions Le­ague hen­tet sej­re.

Det på trods af en sæ­son, der i fe­bru­ar ef­ter­lod de ty­ske me­stre an­no 2011 og 2012 sidst i Bun­des­liga­en. Spil­le­re så­vel som fans har for­må­et at step­pe op på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne.

» Når der kom­mer et uden­land­sk hold, ser og­så fan­se­ne en mu­lig­hed for at is­ce­ne­sæt­te sig selv. De ken­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.