For­gæ­ves udes

Trods mas­sivt spi­lover­tag og en 2- 0- sejr røg Ar­se­nal for an­den gang på tre sæ­so­ner ud af ot­ten­de­dels­fi na­len i Cham­pions Le­ague på reg­len om ude­ba­ne­mål

BT - - SPORTEN -

CHAM­PIONS LE­AGUE, 1/ 8- FI­NA­LE Giroud he­a­de­de bol­den snert for­bi Mo­na­co- må­let.

Mo­na­co over­lod fuld­stæn­dig sty­rin­gen til Ar­se­nal, der pro­du­ce­re­de chan­ce eft er chan­ce. Mo­ne­ga­sker­ne prø­ve­de at stå kom­pakt og lavt, men mis­sio­nen mis­lyk­ke­des, da en vel­spil­len­de Dan­ny Wel­beck send­te en dyb­de­afl eve­ring af sted mod an­grebs­kol­le­ga­en Giroud, der eft er en red­ning spar­ke­de re­tu­ren dybt op i net­ma­sker­ne.

Så lug­te­de Ar­se­nal blod, og blot to mi­nut­ter se­ne­re var Wel­beck cen­ti­me­ter fra at brin­ge ’ Gun­ners’ på 2- 0, da hans langskud ble­vet ret­tet af.

En el­lers ano­nym Mesut Özil kom frem til Ar­se­nals næ­ste sto­re mu­lig­hed, da han send­te et fl ot fris­park mod mål, der tvang Da­ni­jel Su­ba­sic i Mo­na­co- må­let til en klas­se­red­ning.

Mas­sivt pres

Ar­se­nal gik eft er­hån­den i stå spil­le­mæs­sigt, og det ud­nyt­te­de Mo­na­co til at spil­le me­re bold­be­sid­den­de. Arsè­ne Wen­ger for­søg­te at bry­de den mo­ne­ga­ski­ske do­mi­nans med en off en­siv ind­skift ning af Aa­ron Ram­sey.

Den be­slut­ning skul­le vi­se sig at væ­re en taktisk ge­ni­streg, da wa­li­se­ren var man­den bag 2- 0- scor­in­gen. Ind­skift ede Theo Walcott ram­te i før­ste om­gang stol­pen, men en dår­lig clea­ring fra en Mo­na­co- spil­ler be­tød, at bol­den end­te for fød­der­ne af Ram­sey, der sik­kert spar­ke­de bol­den i net­tet.

Pre­mi­er Le­agu­es øje­blik­ke­li­ge num­mer tre kæm­pe­de alt hvad hol­det hav­de lært, men trods et mas­sivt pres i slut­mi­nut­ter­ne vil­le bol­den ik­ke ind over stre­gen til det tred­je og ad­gangs­gi­ven­de mål.

Med re­sul­ta­tet går Mo­na­co vi­de­re til kvart­fi na­len for før­ste gang si­den 2003/ 2004- sæ­so­nen, da hol­det nå­e­de helt frem til fi na­len. Der måt­te hol­det dog stræk­ke vå­ben til FC Po­r­to.

Gårs­da­gens an­den kamp mel­lem At­léti­co Madrid og Bay­er Le­ver­ku­sen var ik­ke fær­dig­spil­let ved re­dak­tio­nens slut­ning. Med en 1- 0- sejr af Ma­rio Suárez tvang de span­ske me­stre ty­sker­ne ud i for­læn­get spil­le­tid hjem­me på Vi­cen­te Cal­derón. Ar­se­nals Oli­vi­er Giroud ærg­rer sig over en brændt chan­ce i gårs­da­gens ot­ten­de­dels­fi­na­le mod Mo­na­co i Cham­pions

Le­ague. Fo­to: AFP

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.