Klar til me­re Rusland

BT - - SPORTEN - MOD PÅ ME­RE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Phi­lip Lar­sen er klar til en sæ­son me­re i den rus­si­ske Kon­ti­nen­tal Ho­ck­ey Le­ague.

Dan­marks før­ste NHL- ba­ck skif­te­de sid­ste år fra Ed­mon­ton Oi­lers til KHL- hol­det Yu­gra Khan­ty- Man­siysk, og selv om klub­ben var langt fra en plads i play­off , har han haft stor per­son­lig suc­ces i ver­dens næst­bed­ste liga.

Phi­lip Lar­sen, 25, er i øje­blik­ket på fe­rie i hjem­by­en Es­b­jerg og si­ger til BT:

» Jeg reg­ner med at bli­ve i KHL, men ik­ke i Yu­gra Khan­ty- Man­siysk. Må­let er at kom­me til en top 5- klub og væ­re med til at spil­le om KHL- tit­len, « si­ger han.

» Skal jeg sam­men­lig­ne NHL og KHL, vil jeg si­ge, at der er ik­ke sam­me bredde på hol­de­ne i KHL som i NHL. Spil­let er ik­ke så fy­sisk, og der er ik­ke så man­ge spil­ler­ty­per, men før­ste- og an­den­kæ­den hol­der høj klas­se og kan godt kon­kur­re­re med NHL. «

Phi­lip Lar­sen fik sid­ste år til­bud fra Ed­mon­ton Oi­lers om at bli­ve, men tak­ke­de nej.

» Jeg føl­te mig ik­ke godt til­pas i Ed­mon­ton og ven­der ik­ke til­ba­ge til NHL, så læn­ge Oi­lers har mi­ne ret­tig­he­der. Det har de godt et år end­nu, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen kom i 2005 til Rög­le fra Es­b­jerg og de­bu­te­re­de som 15- årig i Allsvenskan som den yng­ste spil­ler no­gen­sin­de.

Mens han spil­le­de for Frölun­da i SHL, blev han be­trag­tet som et af de stør­ste ba­ck­ta­len­ter i Sve­ri­ge med sin unik­ke hur­tig­hed, tek­nik og spil­for­stå­el­se.

I 2008 blev han draf­tet af Dal­las Stars i fem­te run­de, og han de­bu­te­re­de for Stars i april 2010.

I sæ­so­nen 2013/ 14 spil­le­de han 30 kam­pe for Ed­mon­ton Oi­lers, og det er ble­vet til i alt 125 NHL- kam­pe med ot­te mål og 23 as­sist.

For Yu­gra Khan­ty- Man­siysk blev han i 56 kam­pe no­te­ret for seks mål og 19 as­sist.

» Jeg er godt til­freds med min pro­duk­tion, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen for­ven­ter at ta­ge med til de to VM- test­kam­pe 3. og 4. april i Frank­rig un­der lands­hol­dets an­den VM- sam­ling.

Selv om han er i Es­b­jerg, del­ta­ger han ik­ke i Es­b­jerg Ener­gys træ­ning.

» Spil­ler­ne skal kon­cen­tre­re sig om play­off. Jeg skal ik­ke for­styr­re, « si­ger han.

Phi­lip Lar­sen går ef­ter et top 5- hold i Rusland. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.