Laud­rup er fa­vo­rit til at afl øse Ol­sen

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Der er ik­ke den sto­re tvivl hos book­ma­ker­ne. Mi­cha­el Laud­rup er man­den, der skal fø­re det dan­ske lands­hold vi­de­re, når Mor­ten Ol­sen stop­per som land­stræ­ner i 2016.

Så­le­des gi­ver Mi­cha­el Laud­rup blot to gan­ge pen­ge­ne igen hos bå­de Bet25 og Dan­ske Spil, hvor den ene­ste re­el­le ud­for­drer er Kasper Hjul­mand, som står i od­ds mel­lem 3,00 og 4,20, og de øv­ri­ge er at fi nde i mindst od­ds 7,50.

» Mi­cha­el Laud­rup er i vo­res op­tik fa­vo­rit til at bli­ve den næ­ste dan­ske land­stræ­ner. Han vil væ­re fol­kets valg, der vil gi­ve DBU en eft er­hån­den sjæl­den goodwill. Mi­cha­el Laud­rup må eft er en no­get fl ak­ken­de træ­n­er­kar­ri­e­re, der har bragt ham vidt om­kring i fod­bol­dens ver­den, nu væ­re pa­rat til job­bet som dansk land­stræ­ner, « si­ger od­ds­sæt­ter Mor­ten Overgaard fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.