1,40

BT - - SPORTEN -

Sid­ste kamp i grund­spil­let, hvor År­hus Hånd­bold med en sejr i lo­ka­l­op­gø­ret i Skan­der­borg kan sik­re sig en plads i slut­spil­let. For­men er fi n hos aar­hu­si­a­ner­ne, der blandt an­det har slå­et KIF Kol­ding og HC Midtjyl­land på det se­ne­ste og mø­der et Skan­der­borg- hold, som er sik­ker på at skul­le en tur i nedrykningsspil. Hvis Skan­der­borg vin­der, kan hol­det mu­lig­vis spil­le sig til et ek­stra po­int i nedryk­nings­spil­let, men har i sa­gens na­tur ik­ke nær så me­get på spil som År­hus Hånd­bold, så bå­de klas­se og mo­ti­va­tion ta­ler ret så kraft igt i ret­ning af en ude­sejr.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.