2,20

BT - - SPORTEN -

Med stor suc­ces an­be­fa­le­de vi i dis­se spal­ter, at det stod uaf­gjort eft er før­ste halv­leg imel­lem Chel­sea og PSG, og i den­ne kamp kun­ne man snildt få et lig­nen­de sce­na­rie. Dort­munds de­fen­siv har set klart bed­re ud, i takt med at man er ved at væ­re i stær­ke­ste be­sæt­ning, og selv om ty sker­ne skal op og sco­re et mål for at gå vi­de­re, får man dem næp­pe at se i en ul­tra- off en­siv ud­ga­ve. Ju­ven­tus kom­mer gan­ske gi­vet til Dort­mund for at spil­le et re­sul­tat hjem, og der­for må det for­ven­tes, at de vil for­sø­ge at træk­ke tempoet ud af kam­pen og sat­se på om­stil­lin­ger.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.