’’

BT - - SPORTEN -

Mikkel har sagt, at han vil ha­ve en kamp mod Ward, så der­for for­sø­ger vi at le­ve­re den. Der­eft er er det op til Mikkel at be­sej­re den mand, som man­ge si­ger er den næst­bed­ste fi gh­ter på pla­ne­ten eft er Floyd Maywe­at­her. Jeg tror be­stemt, at Mikkel vil væ­re i stand til det

Der har væ­ret stil­le om­kring den dan­ske bok­se­stjer­ne Mikkel Kes­sler den se­ne­ste tid. Men i kulis­ser­ne ar­bej­des der fort­sat ben­hårdt på at re­a­li­se­re drøm­men om en re­van­che­kamp mel­lem Kes­sler og ame­ri­kan­ske An­dre Ward i Par­ken.

Det for

t æl­ler Mikkel

Kal­le Sau­er­land, Kes­slers pro­mo­tor

lavg@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.