Hjelm

BT - - NYHEDER -

Vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se off ent­lig­gjort i Uge­skrift for Læ­ger vi­ser, at cy­kel­hjel­men gør en for­skel. At den mind­sker ri­si­ko­en for hjer­neska­der og tra­fi kdød. Så på med den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.