’’ ’’

BT - - NYHEDER - Mai Merca­do, po­li­tisk ord­fø­rer Lars Bar­fo­ed, tid­li­ge­re for­mand

Så­dan be­grun­der de de­res svar ved te­sten:

Vi vil ik­ke prø­ve på at skræm­me no­gen fra at gå til læ­gen Vi har brug for at om­læg­ge bru­ger­be­ta­lin­gen i sund­heds­væ­se­net, så det bli­ver bil­li­ge­re især at gå til tand­læ­gen. Men vi skal ik­ke iso­le­ret øge be­ta­lin­gen no­gen ste­der uden til­sva­ren­de at sæt­te den ned an­dre ste­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.