Høj pris for et nej

BT - - NYHEDER -

Man skal væ­re tem­me­lig naiv for at tro, at Dan­mark fort­sat eff ek­tivt kan be­kæm­pe in­ter­na­tio­nal kri­mi­na­li­tet uden, at vi in­vol­ve­rer os i et tæt eu­ro­pæ­isk sam­ar­bej­de. Bå­de når det gæl­der men­ne­skes­mug­ling, narkokri­mi­na­li­tet, ter­ror, bør­ne­por­no og me­get an­det, så går for­bry­del­ser­ne på tværs af græn­ser­ne - ik­ke mindst i EU.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.