Aft ale om bed­re mo­bil­dæk­ning i tog

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SAM­AR­BEJDS­AF­TA­LE

Der er godt nyt på vej til dan­ske­re, som har ban­det og svov­let over afb rud­te sam­ta­ler, ik­ke- le­ve­re­de sms’er og den ge­ne­relt dår­li­ge dæk­ning på dan­ske togstræk­nin­ger.

En ræk­ke te­le- og togselska- ber er nem­lig gå­et sam­men om en ny sam­ar­bejds­aft ale, der skal for­bed­re dæk­nin­gen i dan­ske tog, op­ly­ser Ba­nedan­mark.

Det er togsel­ska­ber­ne DSB og Ar­ri­va, der med Ba­nedan­mark og te­le­sel­ska­ber­ne TDC, Te­lia, Te­lenor og 3 er gå­et sam­men i det fæl­les forum, Jo­int Ad­visory Bo­ard, og har un­der­skre­vet den nye aft ale.

Og må­let er klart: Bå­de sig­na­let til ta­le og da­ta i tog skal for­bed­res med mo­bil­for­stær­ke­re el­ler an­den til­sva­ren­de tek­no­lo­gi, så dan­ske­re får bed­re mu­lig­he­der for ek­sem­pel­vis at ar­bej­de, når de er på far­ten. For­bed­rin­ger­ne skal blandt an­det ske ved hjælp af mo­bil­for­stær­ke­re i DSBs tog, for­bed­rin­ger af dæk­nin­gen langs ba­nen og Wi- Fi- løs­nin­ger i to­ge­ne og på sta­tio­ner­ne .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.