Jagt på tre­be­net hund fort­sæt­ter

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver sta­dig ledt eft er den tre­be­ne­de hund La­na, der for­svandt fra sit hjem i Sorø i de­cem­ber. Fle­re men­ne­sker i Kø­ben­havn me­ner at ha­ve set hund­en, der­for er eje­ren sik­ker på, at La­na er i li­ve. La­nas le­jer Laila Thøgersen har eft er­hån­den brugt 30.000 kr. i eft er­søg­nin­gen af La­na og der er en du­sør på 10.000 kr. til den, der fi nder La­na. » La­na er min fa­mi­lie, og jeg gi­ver ik­ke op, før jeg ved, hvor hun er, el­ler hvad der er sket, « si­ger Laila Thøgersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.