SER­BI­EN

BT - - NYHEDER -

Ser­bi­sk po­li­ti har ar­re­ste­ret syv per­so­ner, som an­kla­ges for at ha­ve del­ta­get i hen­ret­tel­sen af fl ere end tu­sin­de mus­li­mer i et va­re­hus i ud­kan­ten af den bos­ni­ske by Sre­bre­ni­ca un­der bor­ger­kri­gen i Bos­ni­en i 1995. Det skri­ver BBC. Om­kring 8.000 bos­ni­ske dren­ge og mænd blev hen­ret­tet i by­en over tre da­ge i juli 1995, hvil­ket er den vær­ste et­ni­ske ud­rens­ning på eu­ro­pæ­isk jord si­den Ho­lo­caust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.