STOR­BRI­TAN­NI­EN

BT - - NYHEDER -

En dom­mer ved hø­jeste­ret i London har for­budt en 16- årig dreng at for­la­de lan­det af frygt for, at han skal rej­se i kamp i Sy­ri­en. Det skri­ver BBC. Dren­gens to æl­dre brød­re er beg­ge rejst til Sy­ri­en, hvor de er ble­vet dræbt i bor­ger­kri­gen. Det for­ly­der, at brød­re­ne kæm­pe­de for den is­la­mi­sti­ske grup­pe al- Nus­ra Fron­ten i Sy­ri­en. Ad­vo­ka­ter vur­de­rer, det er før­ste gang, en dom­mer er ble­vet bedt om at ta­ge stil­ling i så­dan en sag for at for­hin­dre en per­son i at rej­se til Sy­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.