TYS­KLAND

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­bi­ler blev stuk­ket i brand, og vand­ka­no­ner blev sat ind i Frank­furt i går for­mid­dag, hvor fl ere end 10.000 de­mon­stran­ter sam­le­de sig for at vi­se de­res util­freds­hed med, at Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) åb­ner et nyt ho­ved­sæ­de i by­en . Det skri­ver dpa iføl­ge Ber­li­ner Zei­tung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.