IN­DO­NESI­EN

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i In­do­nesi­en stop­per eft er­søg­nin­gen af li­ge­ne eft er fl yu­lyk­ken, hvor 162 per­so­ner om­kom. Eft er­søg­nin­gen slut­te­de tirs­dag aft en lo­kal tid, be­kræft er In­do­nesi­ens ha­va­ri­kom­mi­sion iføl­ge BBC. AirA­sia mi­ste­de kon­tak­ten med fl yet QZ8501 28. de­cem­ber sid­ste år, da det var på vej fra Su­ra­baya i In­do­nesi­en til Sin­ga­po­re med 162 per­so­ner om bord. 56 er fort­sat for­s­vun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.