USA

BT - - NYHEDER -

Fa­ce­book træ­der nu og­så ind i ban­kver­de­nen og vil gen­nem sin be­ske­dap­pli­ka­tion gø­re det mu­ligt at sen­de og mod­ta­ge pen­ge. Den gra­tis tje­ne­ste fra ver­dens stør­ste so­ci­a­le net­værk kom­mer ’ i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der’ og vil få pre­mi­e­re i hjem­lan­det USA. Den bli­ver en kon­kur­rent til blandt an­det net­be­ta­ling­s­tje­ne­sten PayPal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.