Barsk og okay action med Se­an Penn

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ The Gun­man’ Action/ dra­ma *** ***

’ Taken’- in­struk­tø­ren Pi­er­re Mo­rel ind­le­der må­ske her en ny ’ action- fran­chi­se’ med Se­an Penn i hel­te­rol­len. ’ The Gun­man’ har i hvert fald al­le for­ud­sæt­nin­ger­ne med sin ben­hår­de, lidt tom­me action.

Vi mø­der den pri­va­te sik­ker­heds­vagt Jim Ter­ri­er ( Penn) i Congo i 2006, som pas­ser på ngo - ar­bej­de­re og - pro­jek­ter, men en hem­me­lig mis­son gør, at han i hast må for­la­de kon­ti­nen­tet og læ­ge- kæ­re­sten An­nie, og næ­ste ( sce­ne) gang vi ser ham, er ot­te år se­ne­re i London.

Ter­ri­er en­der dog hur­tigt i Congo igen, men no­gen vil ham til livs og der træk­kes spor til­ba­ge til mis­sio­nen ot­te år tid­li­ge­re. Så be­gyn­der el­lers den vil­de action- jagt, og jeg føl­te mig okay un­der­holdt.

Ja, ta­lent­ful­de Javi­er Bar­dem over­spil­ler som ven­nen Fe­lix - ja, vi skal plud­se­lig helt unød­ven­digt se 54- åri­ge Penns ( som eks- ko­nen Ma­don­na) to­talt træ­ne­de krop og ja, det er ren action med et små­hul­let ma­nuskript, men lur mig om ikk’ vi igen får Se­an Penn at se i rol­len som actionhel­ten Jim Ter­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.