Ker ind

BT - - KULTUR -

Eft er stor suc­ces ver­den over med ’ Di­ver­gent’ er der po­stet end­nu fl ere pen­ge i at pro­du­ce­re fort­sæt­tel­sen ’ In­sur­gent’. Re­sul­ta­tet er fl ot­te frem­tids­ver­de­ner og vil­de drøm­me­ver­de­ner, men den slags får desvær­re ik­ke au­to­ma­tisk en til at fø­le me­re for ho­ved­per­so­ner­nes fortræ­de­lig­he­der. Tris ( Shaile­e­ne Wod­ley) for­sø­ger at ma­nøv­re­re eft er bed­ste ev­ne i en frem­tids­ver­den, der hvor Chi­ca­go en­gang lå. Ver­den er delt op i fem for­skel­li­ge stam­mer, i no­get der lig­ner et to­ta­li­tært re­gi­me. Tris og få an­dre har den sjæld­ne ev­ne, at de kan navi­ge­re på tværs af verd­ner­ne, og der­for er de far­li­ge for blandt an­dre Je­a­ni­ne ( Ka­te Win­s­let), der le­der en af de fem verd­ner, men som pøn­ser på at kup­pe ver­den­sor­de­nen.

jwj@ ber­ling­s­ke. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.