’ Hun­ger Ga­mes’ i light- ver­sion

BT - - KULTUR -

FILM

’ In­sur­gent’ Action *** ***

’ Di­ver­gent’- se­ri­en er ba­se­ret på bø­ger til te­e­na­ge­re, og fi lm­fol­ke­ne an­stren­ger sig for at gi­ve må­l­grup­pen mak­si­mal va­lu­ta for un­der­hold­nings­kro­ner­ne. Det har blandt an­det den ha­ge, at det er svært at an­kom­me til ’ In­sur­gent’ uden at ha­ve set ’ Di­ver­gent’.

En te­e­na­gers drøm

Men fi lmen er en te­e­na­gers vå­de un­der­hold­nings­drøm, og det er for så vidt helt i or­den. Men der er ba­re det at si­ge til det he­le, at når den te­e­na­ger en dag bli­ver vok­sen og gen­ser fi lme­ne, så vil ved­kom­men­de ha­ve fl ere krav til sin fi lmun­der­hold­ning. Til den tid vil de op­da­ge det, som de fl este voks­ne kan se nu - at ’ Di­ver­gent’- se­ri­en ik­ke er me­re end ’ Hun­ger Ga­mes’light.

Men det er na­tur­lig­vis ik­ke det, te­e­na­ge­re i fl ok­ke i fyld­te bi­o­gra­fer vil be­kym­re sig om de næ­ste uger. Det bli­ver svært at få ro til at ka­pe­re an­det end eks­plo­sio­ner i frem­tids­verd­ner, co­la­bru­sen og po­pcorns­gna­ske­ri. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Tris spil­les igen af Shaile­e­ne Wod­ley, og og­så den­ne gang er Ka­te Win­s­let le­de­ren Je­a­ni­ne. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.