3x

BT - - TV -

HOT SHOTS! Mester­pi­lo­ten Top­per Har­ley har op­gi­vet sin kar­ri­e­re som ja­ger­pi­lot for at bo sam­men med en in­di­ansk stam­me. Han bli­ver al­li­ge­vel spurgt, om han vil kom­me til­ba­ge til fl yve­våb­net for at lø­se en spe­ci­a­l­op­ga­ve, og han går med til det. KIS­SING JES­SI­CA Jes­si­ca er en neu­ro­tisk New York- jour­na­list med et ro­det fø­lel­ses­liv, der mø­der den hip­pe He­len gen­nem en kon­tak­tan­non­ce.

Kl. 21.00

Kl. 13.10

Char­lie She­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.