3x

BT - - TV -

I AM LOVE Em­ma er gift ind i en sten­rig ita­li­ensk fa­mi­lie. Hen­des liv hand­ler først og frem­mest om plig­ter som hu­stru i fa­mi­lie­dy­na­sti­et. Fa­mi­li­en rystes, da den gam­le pa­tri­ark af­slø­rer, hvad der skal ske med fa­mi­lie­fi rma­et, når han dør. DA­NI­EL­LE STE­EL – STJER­NEN Den un­ge, Crystal op­når hur­tigt rig­dom og be­røm­mel­se. Men pri­sen er me­gen mod­gang og svæ­re kam­pe.

Kl. 21.30

Kl. 13.00

Til­da Swin­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.