Ju­ven­tus yd­my­ge­de Dort­mund

BT - - SPORTEN - Ju­ven­tus- spil­ler­ne jub­ler ef­ter Te­vez’ lyn­mål. Fo­to: Reu­ters

CHAM­PIONS LE­AGUE tog bol­den et par me­ter uden for fel­tet, og fra stå­en­de knal­de­de bol­den op i det ene må­l­hjør­ne.

Dort­mund sat­te sig eft er­føl­gen­de på bold­be­sid­del­sen uden dog for al­vor at bli­ve far­li­ge. Dort­mund hav­de dog mini­mum brug for to mål for at tvin­ge kam­pen ud i for­læn­get spil­le­tid, og den grad­vist sti­gen­de des­pe­ra­tion åb­ne­de for kon­traan­gre­be­ne.

Det ud­lø­ste en for­dob­ling af fø­rin­gen i det 70. mi­nut, da Te­vez ud­nyt­te­de en kon­tra­mu­lig­hed til usel­visk at spil­le bol­den på tværs til Alva­ro Mora­ta, der stod fri for­an mål og let kun­ne spar­ke bol­den ind.

Yd­my­gel­sen blev to­tal med godt og vel ti mi­nut­ter igen, da Te­vez blev dob­belt målsco­rer. Si­tu­a­tion var fuld­stæn­dig ens med 2- 0- scor­in­gen, men den­ne gang valg­te Te­vez den sel­vi­ske løs­ning og spar­ke­de bol­den i kas­sen selv.

Fle­re mål faldt der ik­ke i kam­pen, og Ju­ven­tus sik­re­de der­for kvart­fi na­le­bil­let­ten på over­be­vi­sen­de fa­con med en sam­let 5- 1- sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.