At­léti­co Madrid

BT - - SPORTEN -

DIE­GO SI­MEO­NES MAND­SKAB

står stærkt må­lt på to pa­ra­me­tre. Fi­na­li­ster­ne fra sid­ste sæ­son - og de for­sva­ren­de span­ske me­stre - ud­mær­ker sig på en enorm taktisk for­stå­el­se og den fy­sik, de går ind til kam­pe­ne med. Som ’ med en kniv mel­lem tæn­der­ne’ for nu at bru­ge ch­eft ræ­ner Si­meo­nes eg­ne ord. En stærk de­fen­siv cen­tre­ret om­kring Godin med Tor­res, Mandzukic og Gri­ez­mann i front ta­ler ik­ke At­léti­cos fi na­le- ak­tier ned.

Pro­fi ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.