AS Mo­na­co

BT - - SPORTEN -

MO­NE­GA­SKER­NE ER DET

hold, al­le vil træk­ke i kvart­fi na­len. Nu­vel, de tog til Emira­tes og sat­te Ar­se­nal til vægs med et ska­des­ramt mand­skab, men re­tur­mø­det med Ar­se­nal vi­ste, at de de­fen­si­ve dy­der kan over­lø­bes. Me­get vil stå og fal­de med evigt ele­gan­te Di­mi­tar Ber­ba­tov på top, men det er tvivl­s­omt, om ik­ke ve­te­ra­nen kom­mer til at se fi - na­len på Mon­te Car­lo Ca­si­no.

Pro­fi ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.