Re­al Madrid

BT - - SPORTEN -

FORM­KUR­VEN GÅR NED,

ryg­ter­ne om fy­ring af Car­lo An­ce­lot­ti ta­ger til og de hvid­blu­se­de hav­de over­ra­sken­de sto­re pro­ble­mer med Schal­ke 04 på ran­den af kno­ck­out. Men til­ba­ge­vend­te Luka Mod­ric kan væ­re gni­sten, der får den stjer­ne­be­sat­te trup til at fæn­ge og gø­re Re­al Madrid til det før­ste hold, der gen­vin­der tit­len.

Pro­fi ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.