Pa­ris Saint- Ger­main

BT - - SPORTEN -

PA­RI­SER­NE LE­VER I

høj grad på fy­sik­ken og et emi­nent tryk. Det er sjæl­dent, at Chel­sea sæt­tes til vægs i luft rum­met, men det ske­te i den grad mod pa­ri­ser­ne, der vandt i an­den sals høj­de. Selv med en mand i un­der­tal fi k Ca­va­ni og co. tæm­met Chel­sea, men Pa­ris’ dy­re mand­skab frem­står og­så no­get enspo­ret taktisk.

Pro­fi ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.