Ju­ven­tus

BT - - SPORTEN -

ITA­LI­ENSK FOD­BOLD ER

en svær stør­rel­se at bli­ve klog på pt. Ma­sto­don­ter som AC Milan og In­ter, der har præ­get mo­der­ne eu­ro­pæ­isk fod­bold­hi­sto­rie, er i for­fald og til­ba­ge står Ju­ven­tus som den ene­ste vær­di­ge re­præ­sen­tant for Se­rie A. Li­ga­en do­mi­ne­re­de i 90er­ne, men dår­lig øko­no­mi har ta­get pu­sten fra de ita­li­en­ske hold. Und­ta­gen Juve. Med nyt sta­dion er klub­ben et skridt for­an de øv­ri­ge Se­rie A- hold og har en trup rig på kom­pe­ten­ce.

Pro­fi ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.