FC Bar­ce­lo­na

BT - - SPORTEN -

DET KØ­RER IGEN

i små sne­di­ge tre­kan­ter for ka­ta­la­ner­ne, og det er vel ret be­set kun FC Bay­ern el­ler Re­al Madrid, man kan se stop­pe Lio­nel Mes­si og re­sten af

Der har væ­ret splid i om­klæd­nings­rum­met mel­lem træ­ner Lu­is En­rique og Mes­si, men den strid sy­nes bi­lagt, og Bar­ce­lo­na er et yp­per­ligt bud på et af hol­de­ne i Ber­lin.

Pro­fi ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.