År som DBU- di­rek­tør

BT - - SPORTEN - Mey­er selv – selv­føl­ge­lig godt kan fy­res.

Ser­bi­en kom­mer Claus Bret­ton- Mey­er med en op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se. For før­ste gang i Mor­ten Ol­sens tid som land­stræ­ner si­ger en DBU- chef, at land­stræ­ne­ren – li­ge­som al­le an­dre me­d­ar­bej­de­re i uni­o­nen in­klu­si­ve Bret­ton-

18. FE­BRU­AR 2015:

For­hand­lin­ger­ne med Spil­ler­for­e­nin­gen om en ny lands­holds­aft ale bry­der sam­men. Claus Bret­tonMey­er stil­ler sig i spid­sen for det ul­ti­ma­tum, som DBU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.